คำถามที่พบบ่อย ??

เลนส์แว่นตาราคาเท่าไร ??

ถ้าอายุ น้อยกว่า 38 ปี (เลื่อนไปดูข้อ 1,2,3,4)

ถ้าอายุ ตั้งแต่ 38 ปีขั้นไป (เลื่อนไปดูข้อ 5,6,7,8)

ถ้าอายุ ตั้งแต่ 38 ปีขั้นไป และต้องการเลนส์โปรเกรสซีฟ (เลื่อนไปดูข้อ 9,10,11,12)

1.) เลนส์แว่นตาสำหรับ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 38 ปี แบบมัลติโค้ท ราคาเท่าไร ?

“ราคาเลนส์ Hoya มัลติโค้ท เริ่มต้น 1000 บาท แต่เป็นเลนส์ไม่ย่อบาง”

สำหรับสายตาที่มากเกิน 300 ทางร้านแนะนำให้ย่อบางด้วย ราคาดังนี้

1.60 มัลติโค้ท ราคา

 • จีน 1.60 1760 ฿
 • Hoya 1.60 Stellify 1840 ฿ (✔️ขายดี)
 • Hoya 1.60 Hilux 3200 ฿
 • Hoya 1.60 Nulux 3360 ฿

1.67 มัลติโค้ท ราคา 

 • จีน 1.67 ราคา 2800 ฿
 • Hilux 1.67 ราคา 3600 ฿
 • Nulux 1.67 ราคา 5280 ฿

1.70 มัลติโค้ท ราคา 

 • จีน 1.70 ราคา 2960 ฿

1.74 มัลติโค้ท ราคา

 • จีน 1.74 3600 ฿
 • Hoya 1.74 Nulux Classic 8880 ฿ (✔️ขายดี)
 • Hoya 1.74 Nulux Classic 21600 ฿
 • Nikon 1.74 AS 15210 ฿
 • Nikon 1.74 DAS 14310 ฿
 • Nikon 1.74 SEEMAX 22410 ฿
2.) เลนส์แว่นตาสำหรับ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 38 ปี แบบกรองแสงคอม ราคาเท่าไร ?

“เลนส์กรองแสงคอม เลนส์นอกยี่ห้อ Essilor รุ่นขายดี โปรโมชั่น 1999 บาท รุ่นนี้รอรับได้เลย แต่เป็นเลนส์ไม่ย่อบาง”

สำหรับสายตาที่มากเกิน 300 ทางร้านแนะนำให้ย่อบางด้วย ราคาดังนี้

1.60 กรองแสงคอม ราคา

 • จีน 1.60 2400 ฿
 • Hoya 1.60 Nulux 3600 ฿
 • Essilor 1.60 Crizal 3600 ฿
 • Rodenstock 1.60 Perfalit 7380 ฿
 • Rodenstock 1.60 Cosmolit 9270 ฿
 • Zeiss 1.60 AS 4320 ฿

1.67 กรองแสงคอม ราคา 

 • Hoya 1.67 Nulux 5520 ฿
 • Essilor 1.67 Crizal 5520 ฿
 • Rodenstock 1.67 Perfalit 10890 ฿
 • Rodenstock 1.67 Cosmolit 11250 ฿
 • Zeiss 1.67 AS 5940 ฿

1.74 กรองแสงคอม ราคา

 • Hoya 1.74 Nulux EP 23040 ฿ (✔️ขายดี)
 • Rodenstock 1.74 Cosmolit 17370 ฿
 • Nikon 1.74 AS 16110 ฿
 • Nikon 1.74 SEEMAX 23310 ฿
3.) เลนส์แว่นตาสำหรับ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 38 ปี แบบออโต้ปรับแสง ราคาเท่าไร ?

“ราคาเลนส์ออโต้ปรับแสง ถ้าไม่ซีเรียสแบรนด์เนม ราคาเริ่มต้น 1200 บาท และถ้าเลือกเลนส์นอกอย่างดี รุ่นขายดีของร้าน โปรโมชั่น 3600 บาท ยี่ห้อ Hoya แต่เป็นเลนส์ไม่ย่อบางนะครับ”

สำหรับสายตาที่มากเกิน 300 ทางร้านแนะนำให้ย่อบางด้วย ราคาดังนี้

1.60 ออโต้ปรับแสง ราคา

 • จีน 1.60 1999 ฿
 • Hoya 1.60 Nulux Classic 5760 ฿
 • Essilor 1.60 Crizal 5760 ฿
 • Netline 1.60 SPH 2880 ฿
 • Rodenstock 1.60 Perfalit 11880 ฿
 • Rodenstock 1.60 Cosmolit 13410 ฿
 • Zeiss 1.60 AS 7020 ฿
 • Nikon 1.60 AS 8910 ฿

1.67 ออโต้ปรับแสง ราคา 

 • Hoya 1.67 Hilux 10680 ฿
 • Hoya 1.67 Nulux Classic 13680 ฿
 • Hoya 1.67 Nulux Ep 17760 ฿
 • Essilor 1.67 Crizal 14640 ฿
 • Rodenstock 1.67 Cosmolit 15300 ฿
 • Zeiss 1.67 AS 22680 ฿
 • Nikon 1.67 AS 22410 ฿
4.) เลนส์แว่นตาสำหรับ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 38 ปี แบบรวมทุกอย่าง มัลติโค้ท ออโต้ และกรองแสงคอม ราคาเท่าไร ?

“ราคาเลนส์แบบรวมทั้งหมด(All In One) ถ้าไม่ซีเรียสแบรนด์เนม ราคาเริ่มต้น 2800 บาท และถ้าเลือกเลนส์นอก รุ่นขายดี ตัวเริ่มต้นแนะนำโปรโมชั่นนี้ค่ะ 7690 บาท ยี่ห้อ Shamir (Hoya Essilor จะเพิ่มราคาอีกนิดค่ะ) แต่เป็นเลนส์ไม่ย่อบางนะครับ”

สำหรับสายตาที่มากเกิน 300 ทางร้านแนะนำให้ย่อบางด้วย ราคาดังนี้

1.60 ออโต้ปรับแสง+กรองแสงคอม ราคา

 • จีน 1.60 3030 ฿
 • Hoya 1.60 Hilux 10800 ฿
 • Hoya 1.60 Nulux Classic 11520 ฿
 • Hoya 1.60 Nulux EP 18000 ฿
 • Essilor 1.60 Crizal 10880 ฿
 • Rodenstock 1.60 Perfalit 12780 ฿
 • Rodenstock 1.60 Cosmolit 14310 ฿
 • Zeiss 1.60 AS 18630 ฿
 • Nikon 1.60 AS 17910 ฿

1.67 ออโต้ปรับแสง+กรองแสงคอม ราคา

 • Hoya 1.67 Hilux 12120 ฿
 • Hoya 1.67 Nulux Classic 15120 ฿
 • Hoya 1.67 Nulux EP 19200 ฿
 • Essilor 1.67 Crizal 15440 ฿
 • Rodenstock 1.67 Cosmolit 16200 ฿
 • Zeiss 1.67 AS 24030 ฿
 • Nikon 1.67 AS 23310 ฿
5.) เลนส์แว่นตาสำหรับ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 38 ปี ขึ้นไป(ไม่ใช่โปรเกรสซีฟ) แบบมัลติโค้ท ราคาเท่าไร ?

“ราคาเลนส์ Hoya มัลติโค้ท เริ่มต้น 1000 บาท แต่เป็นเลนส์ไม่ย่อบาง”

สำหรับสายตาที่มากเกิน 300 ทางร้านแนะนำให้ย่อบางด้วย ราคาดังนี้

1.60 มัลติโค้ท ราคา

 • จีน 1.60 1760 ฿
 • Hoya 1.60 Stellify 1840 ฿ (✔️ขายดี)
 • Hoya 1.60 Hilux 3200 ฿
 • Hoya 1.60 Nulux 3360 ฿

1.67 มัลติโค้ท ราคา 

 • จีน 1.67 ราคา 2800 ฿
 • Hilux 1.67 ราคา 3600 ฿
 • Nulux 1.67 ราคา 5280 ฿

1.70 มัลติโค้ท ราคา 

 • จีน 1.70 ราคา 2960 ฿

1.74 มัลติโค้ท ราคา

 • จีน 1.74 3600 ฿
 • Hoya 1.74 Nulux Classic 8880 ฿ (✔️ขายดี)
 • Hoya 1.74 Nulux Classic 21600 ฿
 • Nikon 1.74 AS 15210 ฿
 • Nikon 1.74 DAS 14310 ฿
 • Nikon 1.74 SEEMAX 22410 ฿
6.) เลนส์แว่นตาสำหรับ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 38 ปี ขึ้นไป(ไม่ใช่โปรเกรสซีฟ) แบบกรองแสงคอม ราคาเท่าไร ?

“เลนส์กรองแสงคอม เลนส์นอกยี่ห้อ Essilor รุ่นขายดี โปรโมชั่น 1999 บาท รุ่นนี้รอรับได้เลย แต่เป็นเลนส์ไม่ย่อบาง”

สำหรับสายตาที่มากเกิน 300 ทางร้านแนะนำให้ย่อบางด้วย ราคาดังนี้

1.60 กรองแสงคอม ราคา

 • จีน 1.60 2400 ฿
 • Hoya 1.60 Nulux 3600 ฿
 • Essilor 1.60 Crizal 3600 ฿
 • Rodenstock 1.60 Perfalit 7380 ฿
 • Rodenstock 1.60 Cosmolit 9270 ฿
 • Zeiss 1.60 AS 4320 ฿

1.67 กรองแสงคอม ราคา 

 • Hoya 1.67 Nulux 5520 ฿
 • Essilor 1.67 Crizal 5520 ฿
 • Rodenstock 1.67 Perfalit 10890 ฿
 • Rodenstock 1.67 Cosmolit 11250 ฿
 • Zeiss 1.67 AS 5940 ฿

1.74 กรองแสงคอม ราคา

 • Hoya 1.74 Nulux EP 23040 ฿ (✔️ขายดี)
 • Rodenstock 1.74 Cosmolit 17370 ฿
 • Nikon 1.74 AS 16110 ฿
 • Nikon 1.74 SEEMAX 23310 ฿
7.) เลนส์แว่นตาสำหรับ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 38 ปี ขึ้นไป(ไม่ใช่โปรเกรสซีฟ) แบบออโต้ปรับแสง ราคาเท่าไร ?

“ราคาเลนส์ออโต้ปรับแสง ถ้าไม่ซีเรียสแบรนด์เนม ราคาเริ่มต้น 1200 บาท และถ้าเลือกเลนส์นอกอย่างดี รุ่นขายดีของร้าน โปรโมชั่น 3600 บาท ยี่ห้อ Hoya แต่เป็นเลนส์ไม่ย่อบางนะครับ”

สำหรับสายตาที่มากเกิน 300 ทางร้านแนะนำให้ย่อบางด้วย ราคาดังนี้

1.60 ออโต้ปรับแสง ราคา

 • จีน 1.60 1999 ฿
 • Hoya 1.60 Nulux Classic 5760 ฿
 • Essilor 1.60 Crizal 5760 ฿
 • Netline 1.60 SPH 2880 ฿
 • Rodenstock 1.60 Perfalit 11880 ฿
 • Rodenstock 1.60 Cosmolit 13410 ฿
 • Zeiss 1.60 AS 7020 ฿
 • Nikon 1.60 AS 8910 ฿

1.67 ออโต้ปรับแสง ราคา 

 • Hoya 1.67 Hilux 10680 ฿
 • Hoya 1.67 Nulux Classic 13680 ฿
 • Hoya 1.67 Nulux Ep 17760 ฿
 • Essilor 1.67 Crizal 14640 ฿
 • Rodenstock 1.67 Cosmolit 15300 ฿
 • Zeiss 1.67 AS 22680 ฿
 • Nikon 1.67 AS 22410 ฿
8.) เลนส์แว่นตาสำหรับ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 38 ปี ขึ้นไป(ไม่ใช่โปรเกรสซีฟ) แบบรวมทุกอย่าง มัลติโค้ท ออโต้ และกรองแสงคอม ราคาเท่าไร ?

“ราคาเลนส์แบบรวมทั้งหมด(All In One) ถ้าไม่ซีเรียสแบรนด์เนม ราคาเริ่มต้น 2800 บาท และถ้าเลือกเลนส์นอก รุ่นขายดี ตัวเริ่มต้นแนะนำโปรโมชั่นนี้ค่ะ 7690 บาท ยี่ห้อ Shamir (Hoya Essilor จะเพิ่มราคาอีกนิดค่ะ) แต่เป็นเลนส์ไม่ย่อบางนะครับ”

สำหรับสายตาที่มากเกิน 300 ทางร้านแนะนำให้ย่อบางด้วย ราคาดังนี้

1.60 ออโต้ปรับแสง+กรองแสงคอม ราคา

 • จีน 1.60 3030 ฿
 • Hoya 1.60 Hilux 10800 ฿
 • Hoya 1.60 Nulux Classic 11520 ฿
 • Hoya 1.60 Nulux EP 18000 ฿
 • Essilor 1.60 Crizal 10880 ฿
 • Rodenstock 1.60 Perfalit 12780 ฿
 • Rodenstock 1.60 Cosmolit 14310 ฿
 • Zeiss 1.60 AS 18630 ฿
 • Nikon 1.60 AS 17910 ฿

1.67 ออโต้ปรับแสง+กรองแสงคอม ราคา

 • Hoya 1.67 Hilux 12120 ฿
 • Hoya 1.67 Nulux Classic 15120 ฿
 • Hoya 1.67 Nulux EP 19200 ฿
 • Essilor 1.67 Crizal 15440 ฿
 • Rodenstock 1.67 Cosmolit 16200 ฿
 • Zeiss 1.67 AS 24030 ฿
 • Nikon 1.67 AS 23310 ฿
9.) เลนส์แว่นตาสำหรับ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 38 ปี ขึ้นไป(เลนส์โปรเกรสซีฟ) แบบมัลติโค้ท ราคาเท่าไร ?

“การแก้ไขปัญหาสายตายาวหรือการใช้งานระยะอ่านหนังสือภายในช่วงแขน ร่วมกับสายตามองไกล เลนส์ที่ดีที่สุดที่แก้ไขและควบคุมสุขภาพเลนส์แก้วตาได้ดีที่สุด คือเลนส์โปรเกรสซีฟ ราคาเลนส์นอกที่ใช้งานได้(แต่มุมมองไม่กว้างมาก) ราคาเริ่มต้น 3900 บาท (ยี่ห้อ Shamir)”

สำหรับสายตาที่มากเกิน 300 ทางร้านแนะนำให้ย่อบางด้วย นะครับ

แจ้งราคาเลนส์ออโต้ปรับแสงยี่ห้อ Hoya และรุ่นเลนส์ที่คุณหมอแนะนำให้เริ่มใช้ครับ (คุณภาพเลนส์ดี ราคาเหมาะสมครับ)

 • 1.50 Hoya Dynamic Premium Multicoat 9360 บาท (ป้าย 11700 บาท)
 • 1.60 Hoya Dynamic Premium Multicoat 12000 บาท (ป้าย 15000 บาท)
 • 1.67 Hoya Dynamic Premium Multicoat 15120 บาท (ป้าย 18900 บาท)

 

*หากต้องการราคาเลนส์ยี่ห้ออื่น ที่ราคาสูงขึ้นหรือต่ำลง สามารถแจ้งได้เลยครับ ทางร้านมีขายทุกราคาทุกยี่ห้อครับ

10.) เลนส์แว่นตาสำหรับ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 38 ปี ขึ้นไป(เลนส์โปรเกรสซีฟ) แบบกรองแสงคอม ราคาเท่าไร ?

“การแก้ไขปัญหาสายตายาวหรือการใช้งานระยะอ่านหนังสือภายในช่วงแขน ร่วมกับสายตามองไกล เลนส์ที่ดีที่สุดที่แก้ไขและควบคุมสุขภาพเลนส์แก้วตาได้ดีที่สุด คือเลนส์โปรเกรสซีฟ ราคาเลนส์นอกที่ใช้งานได้(แต่มุมมองไม่กว้างมาก) ราคาเริ่มต้น 3900 บาท (ยี่ห้อ Shamir เป็นเลนส์มัลติโค้ท)”

สำหรับสายตาที่มากเกิน 300 ทางร้านแนะนำให้ย่อบางด้วย นะครับ

แจ้งราคาเลนส์ออโต้ปรับแสงยี่ห้อ Hoya และรุ่นเลนส์ที่คุณหมอแนะนำให้เริ่มใช้ครับ (คุณภาพเลนส์ดี ราคาเหมาะสมครับ)

 • 1.50 Hoya Dynamic Premium Blue 10440 บาท (ป้าย 13050 บาท)
 • 1.60 Hoya Dynamic Premium Blue 12720 บาท (ป้าย 15900 บาท)
 • 1.67 Hoya Dynamic Premium Blue 17280 บาท (ป้าย 21600 บาท)

 

*หากต้องการราคาเลนส์ยี่ห้ออื่น ที่ราคาสูงขึ้นหรือต่ำลง สามารถแจ้งได้เลยครับ ทางร้านมีขายทุกราคาทุกยี่ห้อครับ

11.) เลนส์แว่นตาสำหรับ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 38 ปี ขึ้นไป(เลนส์โปรเกรสซีฟ) แบบออโต้ปรับแสง ราคาเท่าไร ?

“การแก้ไขปัญหาสายตายาวหรือการใช้งานระยะอ่านหนังสือภายในช่วงแขน ร่วมกับสายตามองไกล เลนส์ที่ดีที่สุดที่แก้ไขและควบคุมสุขภาพเลนส์แก้วตาได้ดีที่สุด คือเลนส์โปรเกรสซีฟ ราคาเลนส์นอกที่ใช้งานได้(แต่มุมมองไม่กว้างมาก) ราคาเริ่มต้น 3900 บาท (ยี่ห้อ Shamir เป็นเลนส์มัลติโค้ท)”

สำหรับสายตาที่มากเกิน 300 ทางร้านแนะนำให้ย่อบางด้วย นะครับ

แจ้งราคาเลนส์ออโต้ปรับแสงยี่ห้อ Hoya และรุ่นเลนส์ที่คุณหมอแนะนำให้เริ่มใช้ครับ (คุณภาพเลนส์ดี ราคาเหมาะสมครับ)

 • 1.50 Hoya Dynamic Premium Auto 14400 บาท (ป้าย 18000 บาท)
 • 1.60 Hoya Dynamic Premium Auto 18240 บาท (ป้าย 22800 บาท)
 • 1.67 Hoya Dynamic Premium Auto 21360 บาท (ป้าย 26700 บาท)

 

*หากต้องการราคาเลนส์ยี่ห้ออื่น ที่ราคาสูงขึ้นหรือต่ำลง สามารถแจ้งได้เลยครับ ทางร้านมีขายทุกราคาทุกยี่ห้อครับ

12.) เลนส์แว่นตาสำหรับ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 38 ปี ขึ้นไป(เลนส์โปรเกรสซีฟ) แบบรวมทุกอย่าง มัลติโค้ท ออโต้ และกรองแสงคอม ราคาเท่าไร ?

“การแก้ไขปัญหาสายตายาวหรือการใช้งานระยะอ่านหนังสือภายในช่วงแขน ร่วมกับสายตามองไกล เลนส์ที่ดีที่สุดที่แก้ไขและควบคุมสุขภาพเลนส์แก้วตาได้ดีที่สุด คือเลนส์โปรเกรสซีฟ ราคาเลนส์นอกที่ใช้งานได้(แต่มุมมองไม่กว้างมาก) ราคาเริ่มต้น 3900 บาท (ยี่ห้อ Shamir เป็นเลนส์มัลติโค้ท)”

สำหรับสายตาที่มากเกิน 300 ทางร้านแนะนำให้ย่อบางด้วย นะครับ

แจ้งราคาเลนส์ออโต้ปรับแสงยี่ห้อ Hoya และรุ่นเลนส์ที่คุณหมอแนะนำให้เริ่มใช้ครับ (คุณภาพเลนส์ดี ราคาเหมาะสมครับ)

 • 1.50 Hoya Dynamic Premium Auto Blue 15840 บาท (ป้าย 19800 บาท)
 • 1.60 Hoya Dynamic Premium Auto Blue 19680 บาท (ป้าย 24600 บาท)
 • 1.67 Hoya Dynamic Premium Auto Blue 22800 บาท (ป้าย 28500 บาท)

 

*หากต้องการราคาเลนส์ยี่ห้ออื่น ที่ราคาสูงขึ้นหรือต่ำลง สามารถแจ้งได้เลยครับ ทางร้านมีขายทุกราคาทุกยี่ห้อครับ